Pia Søltoft: Lidenskabens leg med livet

Garden of Lemons, 28. maj til 4. juni 2022

Ugen er bygget op omkring oplæg ved Pia Søltoft om formiddagen, tid til læsning midt på dagen, og samtalesaloner sidst på dagen, hvor dagens temaer drøftes gennem styrede dialoger i grupper og munder ud i en fælles samtale og afsluttes over drinks inden middagen.

Program

 

Lørdag 28. maj:

 

Ankomst og indkvartering

 

Søndag den 29. maj:

 

10.00 -13.00: Ugen indledes med en grundlægende introduktion til hele Kierkegaards forfatterskab

 

13.00 – 14.00 Frokost

 

14.00 – 16.00 Hvile og individuel erindringsøvelse

 

16.00 – 18.00 Gåtur parvis med spørgeguide: Hvem er jeg? – om at vælge, vinde og finde sig selv i en travl tid

 

18.00 -19.00 Opsamling på dagen og drinks

 

19.00 – Middag og fri samtale

 

 Mandag den 30. maj:

 

10.00-13.00 Oplæg: Om det etiske, det æstetiske og det religiøse hos Kierkegaard

 

13.00 -14.00 Frokost

 

14.00 -16.00 Hvile og let læsning

 

16.00 – 18.00 Samtalesalon i grupper, styret dialog: Hvad bør jeg gøre? Om etikkens mulighed og umulighed og samvittighedens rolle dag

 

18.00-19.00 Opsamling på dagen og drinks

 

19.00 – Middag og fri samtal

 

 Tirsdag den 31. maj – Kierkegaards fødselsdag!:

 

10.00-13.00: Oplæg: Hvad er kærlighed? Om kærlighedens forskellige skikkelse fra forelskelse over venskab og selvkærlighed til næstekærlighed

 

13.00-14.00 Frokost

 

14.00-16.00 Hvile og let læsning

 

16.00 -18.00 Samtale salon i grupper, styret dialog: Hvordan forholder du dig til kærligheden og dens forskellige skikkelser?

 

18.00-19.00 Opsamling på dagen og drinks

 

19.00-20.30 Middag

 

20.30 Visning af filmen “Farlige tanker”

 

Onsdag den 1. juni

 

Heldagstur til Granada

 

Torsdag den 2. juni

 

10.00-13.00: Oplæg: For Kierkegaard er angsten ikke en sygdom, der rammer de få, men et grundvilkår, der er ens for alle og har med frihed og mulighed at gøre.

 

13.00-14.00 Frokost

 

14.00-16.00 Hvile og let læsning

 

16.00 -18.00 Samtale salon i grupper, styret dialog: Hvor kommer angsten fra? Hvordan forholder du dig til fremtiden? Hvilken betydning har håbet og frygten i dit liv?

 

18.00-19.00 Opsamling på dagen og drinks

 

19.00- Middag og fri samtale

 

Fredag den 3. juni

 

10.00-13.00 Oplæg: Om fortvivlelsens forskellige former: At ville lave sig selv om, at ville være en anden eller helt at ville af med sig selv  – et om sig gribende problem i de sociale mediers tidsalder. Introduktion til forskellige typer i Kierkegaards univers.

 

13.00-14.00 Frokost

 

14.00-16.00 Hvile og let læsning

 

16.00 -18.00 Gåtur og samtale parvis: Hvem forsøger jeg at blive? Og hvilken type er jeg? Æstetiker, Etiker, Spidsborger eller Vindbeutel. Hvem vil jeg gerne være?

 

18.00-19.00 Opsamling på dagen og drinks

 

19.00- Middag og afslutning på uge

 

Lørdag den 4. juni

 

afrejse