Pia Søltoft: Lidenskabens leg med livet

Garden of Lemons, 27. maj til 3. juni 2023

Ugen er bygget op omkring oplæg ved Pia Søltoft om formiddagen, tid til læsning og fordybelse midt på dagen, gåture i området med samtale og filosofiske saloner sidst på dagen, hvor dagens temaer drøftes gennem styrede dialoger i grupper og munder ud i en fælles samtale og afsluttes over drinks inden middagen.

Program

Lørdag 27. maj: 

Ankomst og indkvartering

kl. 19.00: Velkomstmiddag på Garden of Lemons

Søndag den 28. maj: 

10.00 -13.00: Ugen indledes med en grundlægende introduktion til hele Kierkegaards forfatterskab

13.00 – 14.00 Frokost

14.00 – 16.00 Hvile og individuel erindringsøvelse

16.00 – 18.00 Gåtur parvis med spørgeguide: Hvem er jeg? – om at vælge, vinde og finde sig selv i en travl tid

18.00 -19.00 Opsamling på dagen og drinks

19.00 – Middag og fri samtale

 

Mandag den 29. maj: 

10.00-13.00 Oplæg: Om det etiske, det æstetiske og det religiøse hos Kierkegaard

13.00 -14.00 Frokost

14.00 -16.00 Hvile og let læsning

16.00 – 18.00 Samtalesalon i grupper, styret dialog: Hvad bør jeg gøre? Om etikkens mulighed og umulighed og samvittighedens rolle i dag

18.00-19.00 Opsamling på dagen og drinks

19.00 – Middag og fri samtale 

Tirsdag den 30. maj:

10.00-13.00: Oplæg: Hvad er kærlighed? Om kærlighedens forskellige skikkelse fra forelskelse over venskab og selvkærlighed til næstekærlighed

13.00-14.00 Frokost

14.00-16.00 Hvile og let læsning

16.00 -18.00 Gåtur parvis med spørgeguide: Hvordan forholder du dig til kærligheden og dens forskellige skikkelser?

18.00-19.00 Opsamling på dagen og drinks

19.00-20.30 Middag

20.30 Visning af filmen “Farlige tanker”

 

Onsdag den 31.maj:

Heldagstur til Granada

 

Torsdag den 1.juni:

10.00-13.00: Oplæg: For Kierkegaard er angsten ikke en sygdom, der rammer de få, men et grundvilkår, der er ens for alle og har med frihed og mulighed at gøre. 

13.00-14.00 Frokost

14.00-16.00 Hvile og let læsning

16.00 -18.00 Samtale salon i grupper, styret dialog: Hvor kommer angsten fra? Hvordan forholder du dig til fremtiden? Hvilken betydning har håbet og frygten i dit liv? 

18.00-19.00 Opsamling på dagen og drinks

19.00- Middag og fri samtale

 

Fredag den 2. juni: 

10.00-13.00 Oplæg: Om fortvivlelsens forskellige former: At ville lave sig selv om, at ville være en anden eller helt at ville af med sig selv  – et om sig gribende problem i de sociale mediers tidsalder. Introduktion til forskellige typer i Kierkegaards univers.

13.00-14.00 Frokost

14.00-16.00 Hvile og let læsning

16.00 -18.00 Gåtur og samtale parvis: Hvem forsøger jeg at blive? Og hvilken type er jeg? Æstetiker, Etiker, Spidsborger eller Vindbeutel. Hvem vil jeg gerne være? 

18.00-19.00 Opsamling på dagen og drinks

19.00- Middag og afslutning på uge

Lørdag den 3.juni

Afrejse