Kontakt til Garden of Lemons: 

Ingo Schauser & Henrik Vilain

Sekretariatsadresse: (huset El Limón)

Calle Carnicería 30

18656 Chite

Granada, Spanien

 

Adresse på refugiet: 

Garden of Lemons

Calle Carretera sin número

18658 Melegís

Granada, Spanien

 

Email: gardenoflemons@gmail.com

Telefon:

Ingo Schauser: +34 652 034 348

Henrik Vilain +34 605 979 494

 

Adresse på refugiet: 

Garden of Lemons

Calle Carretera sin número

18658 Melegís

Granada, Spanien