Program

 

Lørdag den 20. maj

Ankomst og indkvartering

 

Søndag den 21. maj

10.00 -13.00: Præsentation af deltagere og Søren Kierkegaard.

Oplæg: Ugen indledes med en grundlægende introduktion til hele Kierkegaards forfatterskab og en beskrivelse af, hvorfor det er så oplagt at anvende hans tanker i ledelsesmæssig sammenhæng.

13.00 – 14.00 Frokost

14.00 – 16.00 Hvile og let læsning

16.00 – 18.00 Gåtur parvis med spørgeguide. 

18.00 -19.00 Opsamling på dagen og drinks

19.00 – Middag og fri samtale 

 

Mandag den 22. maj:

10.00-13.00: Vælg dig selv!

Oplæg: Søren Kierkegaards tanker om at finde sit ideal og forblive sine værdier tro ved at vælge sig selv sættes i forbindelse med det personlige lederskab. 

13.00 – 14.00 Frokost

14.00 – 16.00 Hvile og erindringsøvelse

16.00 – 18.00 Filosofiske saloner om værdier

18.00 -19.00 Opsamling på dagen og drinks

19.00 – Middag og fri samtale 

 

Tirsdag den 23. maj:

10.00-13.00: Hvad ledere også kan lære af Kierkegaard

Oplæg: Som leder kan du af Kierkegaard lære at skelne mellem det relative og det absolutte, at tage en beslutning, at udvise viljestyrke, at skelne mellem frihed og nødvendighed, at ændre retning og at lære alvoren, angsten og din samvittighed at kende. Oplægget vil give dig indblik i det hele og gennem øvelser give dig mulighed for at praktisere det.

13.00 – 14.00 Frokost

14.00 – 16.00 Hvile og let læsning

16.00 – 18.00 Gåtur parvis med spørgeguide. 

18.00 -19.00 Opsamling på dagen og drinks

19.00 – Middag og fri samtale 

 

Onsdag den 24. maj

Heldagstur til Granada/ Badetur til Furigorola?

 

Torsdag den 25. juni:

10.00-13.00: Kunsten at blive et ordentlig menneske. Dyder og laster i liv og ledelse

Oplæg: Introduktion til forskellige former for etik med fokus på den eksistentielle etik og dydsetikken (Aristoteles og Kierkegaard). På baggrund af de syv dødssynder beskrives syv laster og syv ledelsestyper, der skal undgås og syv dyder og syv eksemplariske ledelsestyper, der skal stræbes efter.

13.00 – 14.00 Frokost

14.00 – 16.00 Hvile og let læsning og tid til refleksion

16.00 – 18.00 Filosofiske saloner om dyder og laster

18.00 -19.00 Opsamling på dagen og drinks

19.00 – Middag og fri samtale 

Fredag den 26. juni:

10.00 – 13.00: Med Kierkegaard som coach

Oplæg: Om to forskellige samtalemetoder, majeutik og protreptik, der kan benyttes i ledelsessamtaler, og om, hvordan du kan anvende det berømte hjælpecitat i din ledelse gennem fordybelse og forførelse. 

Hjælpecitatet: ”At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der”.

13.00 – 14.00 Frokost

14.00 – 16.00 Hvile og let læsning

16.00 – 18.00 Gåtur parvis med afprøvning af de to forskellige samtalemetoder 

18.00 -19.00 Opsamling på ugen og drinks

19.00 – Middag og fri samtale 

Lørdag den 27. juni

Afrejse