Pia Søltoft: Lidenskabens leg med livet

Garden of Lemons, 1. – 8- juni 2024

Kurset kræver ingen anden forudsætning end interesse for Kierkegaard og det
eksistentielle, hvad end det er på det rent personlige eller det ledelsesmæssige plan.
Ledere blandes med ikke-ledere om formiddagen, men skilles ad i de forskellige
workshops og saloner om eftermiddagen.

Uge er bygget op omkring oplæg ved Pia Søltoft om formiddagen, tid til læsning og
fordybelse midt på dagen, gåture i området med samtale eller filosofiske saloner/
parvise dialoger sidst på dagen, hvor dagens temaer drøftes gennem styrede
samtaler i større eller mindre grupper og munder ud i en fælles samtale over drinks
inden middagen

Program

 Lørdag, 1. juni:
Ankomst og indkvartering

Søndag, 2. juni:
10.00 -13.00: Ugen indledes med en grundlægende introduktion til hele
Kierkegaards forfatterskab – med vægt på den eksistentielle bevægelse der ligge i,
at tage sin historie på sig og leve livet forlæns, men forstå det baglæns
13.00 – 14.00 Frokost
14.00 – 16.00 Hvile og individuel erindringsøvelse
16.00 – 18.00 Gåtur parvis med spørgeguide: Hvad er mine relationer? Hvilke
personer har været afgørende vigtige i mit liv? Hvad har de givet eller taget?
18.00 -19.00 Opsamling på dagen og drinks
20.00 – Middag på restaurant Los Naranjos

Mandag, 3. juni:
10.00-13.00 Oplæg: Om det etiske, det æstetiske og det religiøse som forskellige
måder at forholde sig til livet, sig selv og andre mennesker på

13.00 -14.00 Frokost
14.00 -16.00 Hvile og let læsning
16.00 – 18.00 Samtalesalon i grupper, styret dialog: De forskellige personligheds
typer og deres livsanskuelse holdes op som spejl: Hvem er jeg – som menneske
og/eller som leder? Kan det skilles ad?
18.00-19.00 Opsamling på dagen og drinks
19.00 – Middag og fri samtale

Tirsdag, 4. juni:
10.00-13.00: Oplæg: Hvad er kærlighed? Om kærlighedens forskellige skikkelse fra forelskelse over venskab og selvkærlighed til næstekærlighed. Og så noget om forførelsens rolle i liv og ledelse med udgangspunkt i det berømte hjælpecitat: ”At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der”.
13.00-14.00 Frokost
14.00-16.00 Hvile og let læsning
16.00 -18.00 Introduktion til den maiutiske og den protreptiske samtale.
Prøvesamtale ved Pia Søltoft og derefter parvise dialoger over et eksistentielt emne.
18.00-19.00 Opsamling på dagen og drinks
19.00-20.30 Middag
20.30 Visning af filmen “The Irrational Man”

Onsdag, 5. juni
Heldagstur til Granada

Torsdag , 6. juni:
10.00-13.00: Oplæg: Hvad er forholdet mellem etik og ordentlighed? Om
Kierkegaards eksistentielle syn på etik parret med Aristoteles tanke om dyder og
laster.
13.00-14.00 Frokost
14.00-16.00 Hvile og let læsning
16.00 -18.00 Samtalesalon i grupper, styret dialog: Med udgangspunkt i en række
laster og dyder bringes hver enkelt deltager til at reflektere over sit eget liv/ sin egen
ledelse.
18.00-19.00 Opsamling på dagen og drinks
19.00- Middag og fri samtale

Fredag, 7. juni:
10.00-13.00 Oplæg: Om hvad du kan lære at Kierkegaard: At finde dit ideal, at skelne
mellem frihed og nødvendighed og mellem det relative og det absolutte. Du kan
også lære angsten at kende som et grundvilkår og at blive opmærksom på
fortvivlelsens forskellige skikkelser.
13.00-14.00 Frokost
14.00-16.00 Hvile og let læsning
16.00 -18.00 Gåtur og samtale parvis: Hvilke kerneværdier sætter jeg højst? Har jeg et ideal? Lever jeg efter det? Er der noget i tilværelsen, jeg angrer?
18.00-19.00 Opsamling på dagen og drinks
19.00 – Middag og afslutning på uge

Lørdag, 8. juni
Afrejse