Kierkegaard og det autentiske lederskab

 

Kursus på Den Andalusiske Højskole 3. – 10. oktober 2020:

 

Ugen er bygget op omkring oplæg ved Pia Søltoft, workshops, samtalesaloner, øvelser og parvise dialoger samt tid til fordybelse. De temaer, der tages op i løbet af ugen applikeres i forhold til den enkeltes leders personlige profil og i løbet af ugen vil du blive langt mere bevidst om dine egne værdier og dit eget ledelsesgrundlag. Dagene afsluttes med en fælles samtale over drinks inden middagen. Aftenerne er til samtale, netværk eller personlig fordybelse.

Program

Lørdag 3. oktober:

Ankomst og indkvartering

 Søndag den 4. oktober: 

10.00 -13.00: Ugen indledes med en grundlægende introduktion til hele Kierkegaards forfatterskab med særligt henblik på valget af sig selv. Hvordan kan du holde fast i dig selv og fastholde autenticiteten i dit liv og din ledelse samtidig med at du er forandringsvillig og omstillingsparat?

13.00 – 14.00 Frokost

14.00 – 16.00 Hvile og individuel erindringsøvelse

16.00 – 18.00 Gåtur parvis med spørgeguide: Lær at skelne mellem frihed og nødvendighed.

18.00 -19.00 Opsamling på dagen og drinks

19.00 – Middag

Herefter samtale, network eller fordybelse

 Mandag den 5. oktober: 

10.00-13.00 Oplæg: Kunsten at ville ét og 9 andre ting ledere kan lære af Kierkegaard

13.00 -14.00 Frokost

14.00 -16.00 Hvile og let læsning

16.00 – 18.00 Samtalesalon i grupper, styret dialog: Hvad er mit absolutte? Hvad kan jeg ikke leve uden og hvad kan jeg ikke leve med. Om at kunne skelne mellem det absolutte og det relative og finde sit ideal.

18.00-19.00 Opsamling på dagen og drinks

19.00 – Middag og fri samtale

Tirsdag den 6. oktober:

10.00-13.00: Oplæg: Hvordan kan du handle etisk i en uetisk tid?

Etik har at gøre med, at gøre de gode. Men i en tid, hvor alle nok taler om værdier, men samtidig løbende lader den ene værdi udskifte med den anden, er det nødvendigt at kende til de forskellige måder at tænke etik på – og finde frem til sin egen. Der introduceres til de forskellige måder at tænke etik på både klassisk og i organisationer, til begrebet bæredygtighed og de 17 verdensmål.

13.00-14.00 Frokost

14.00-16.00 Hvile og let læsning

16.00 -18.00 Workshop: Etik i din organisation.

18.00-19.00 Opsamling på dagen og drinks

19.00- Middag og fri samtale

Onsdag den 7. oktober:

Heldagstur til Granada

Torsdag den 8. oktober:

10.00-13.00: Oplæg: Med Kierkegaard som coach. Om den forførelse, der ligger i at møde det andet menneske dér, hvor det står for at føre det med sig. Introduktion til den protreptiske metode som en anden form for coaching.

14.00-16.00 Hvile og let læsning

16.00 -18.00 Styrede dialoger, parvise samtaler om udvalgte emner ud fra den protreptiske metode.

18.00-19.00 Opsamling på dagen og drinks

19.00- Middag og fri samtale

Fredag den 9. oktober:

10.00-13.00 Oplæg og workshop: Kierkegaardske ledertyper og opbyggelig ledelse: Introduktion til forskellige ledertyper ”castet” på baggrund af Kierkegaards tanker. Hvem er du som leder? Er der noget du angre? Hvem ville du gerne være? Hvad er dit ledelsesgrundlag?

13.00-14.00 Frokost

14.00-16.00 Hvile og let læsning

16.00 -18.00 Styrede parvise dialoger med udgangspunkt i konkrete cases.

18.00-19.00 Opsamling på dagen og drinks

19.00- Middag og afslutning på uge

Lørdag den 9.maj

Afrejse