Yoga med Susanne Kihlgast

Tid:           27.04.-02.05.2020

Sted:         Garden of Lemons

Denne rejse er udsolgt !

 

 

KI-ZENYOGA
Denne uge er baseret på meridian/energi systemet. Meridianer er energi veje, hvor Ki (energi / livskraft / prana / chi) bevæger sig gennem og ud i hele kroppen. Når Ki ikke flyder korrekt og harmonisk opstår der ubalancer. Ved at korrigerer og genoprette Ki i kroppen så den flyder harmonisk, afbalanceres både krop, sind og følelser. 

Der arbejdes med de forskellige yoga typer, energiretninger og meridiansystemet gennem fysiske, mentale og meditative øvelser. Vi går på opdagelse i vores indre oplevelse af og overgive kroppen til den rette spændingsbalance. Få fokus på den udrensende/oplivende og afspændende effekt via (pranayama) vejrtrækningsøvelser. 

I programmet vil der også indgå TRE øvelser, som er spændings og stress forløsende øvelser.

Pranayama/Åndedrætsteknik
Forskellige typer af åndedrætsteknikker også kaldet pranayama, vil altid indgå i øvelserne. Teknikkerne er et redskab til at opnå indre såvel som ydre ro, pranayama sørger for optimal udnyttelse af lungekapaciteten og er med til at rense sindet. Pranayama sænker vores stress niveau og prøver dermed at harmoniserer hjerne og hjerte, derved kommer der mere balance mellem vores sympatiske- og parasympatiske nervesystem.